Home » 主な大会の結果, 各支部の活動報告, 各支部の活動(2020)

2020年1月25日、ロシアのハバロブスクで少年部の大会が開催されました。

2020年1月25日、ロシアのハバロブスクで少年部の大会が開催されました。

支部長;アンドレイ・ヌトリヒン

Russia Andrew February 2020 4

Russia Andrew February 2020 5

Russia Andrew February 2020 7

Russia Andrew February 2020 6

Russia Andrew February 2020 2

Russia Andrew Febraury 2020 3

Russia Andrew February 2020 8

Russia Andrew February 2020 9

Russia Andrew February 2020 1