Home » 各支部の活動報告, 各支部の活動(2019)

2019年4月27~28日、ロシア支部で審査会とセミナーが開催されました。

2019年4月27~28日、ロシア支部で審査会とセミナーが開催されました。

支部長;ウラディミル・アガポフ

Russia Agapov May 2019 1

Russia Agapov May 2019 4

Russia Agapov May 2019 6

Russia Agapov May 2019 11

Russia Agapov may 2019 13

Russia Agapov May 2019 17

Russia Agapov May 2019 18

Russia Agapov May 2019 19