Home » 主な大会の結果, 各支部の活動報告, 各支部の活動(2018)

2018年8月12日、インドのカルナータカで大会が開催されました。

2018年8月12日、インドのカルナータカで大会が開催されました。

道場オペレーター;バブ・ナタラジ

India Babu September 2018 4

India Babu September 2018 8

India Babu September 2018 7

India Babu September 2018 16

India Babu September 2018 3

India Babu September 2018 34

India Babu September 2018 33

India Babu September 2018 32

INdia Babu September 2018 43