Home » 各支部の活動報告, 各支部の活動(2020)

2020年2月10日~21日、ポーランド支部で冬のキャンプが行われました。

2020年2月10日~21日、ポーランド支部で冬のキャンプが行われました。

支部長;ロバート・ヴィシキヴィッチ

Poland Robert 2020 25

P`oland Robert 2020 26

Poland Robert 2020 1

Poland Robert 2020 2

Poland Robert 2020 3

Poland Robert 2020 4

Poland Robert 2020 5

Poland Robert 2020 6

Poland Robert 2020 7

Poland Robert 2020 8

Poland Robert 2020 9

Poland Robert 2020 10

Poland Robert 2020 11

Poland Robert 2020 12

Poland Robert 2020 13

Poland Robert 2020 14

Poland Robert 2020 15

Poland Robert 2020 16

Poland Robert 2020 17

Poland Robert 2020 18

Poland Robert 2020 19

Poland Robert 2020 20

Poland Robert 2020 21

Poland Robert 2020 22

Poland Robert 2020 23

Poland Robert 2020 24

Poland Robert 2020 27

Poland Robert 2020 28

Poland Robert 2020 29

Poland Robert 2020 30

Poland Robert 2020 31

Poland Robert 2020 32